Advertisements

Záhrada Slov Odpovede úrovne 1 - 19

Záhrada Slov Odpovede pre úrovne 1 - 19

Otvorte úroveň, na ktorej sa nachádzate, a nájdete chýbajúce slová.


Záhrada Slov Odpovede úroveň 1
V T
K Á
Záhrada Slov Odpovede úroveň 2
T L
E O
Záhrada Slov Odpovede úroveň 3
I C
T V A
E K

Záhrada Slov Odpovede úroveň 4
A Ž Z
Y I
R A M
Záhrada Slov Odpovede úroveň 5
Š E Ť
O S
N A L
Záhrada Slov Odpovede úroveň 6
R O
D T
O K
Záhrada Slov Odpovede úroveň 7
I E O
L L T
D A

Záhrada Slov Odpovede úroveň 8
L A E
V C M
O P A
Záhrada Slov Odpovede úroveň 9
U J
V H
K O H C
A P L E
Záhrada Slov Odpovede úroveň 10
K O R
A P A
R A K
D A J
Záhrada Slov Odpovede úroveň 11
A M
N E O S
I P E L
A Z

Záhrada Slov Odpovede úroveň 12
Z C H D
Á J O I
P Á M D
D A O L
Záhrada Slov Odpovede úroveň 13
I R T
J Š K
A Č O
R E V
Záhrada Slov Odpovede úroveň 14
R T S
O T
I M
C O P
Záhrada Slov Odpovede úroveň 15
Y Ľ E
S R T
P O S

Záhrada Slov Odpovede úroveň 16
N E S
M Ä Ť
Á D P
R H A
Záhrada Slov Odpovede úroveň 17
R H V K
A Á A A
T S N M
D I A T
Záhrada Slov Odpovede úroveň 18
Ô S Y
N Ž N
S U P
Záhrada Slov Odpovede úroveň 19
K J A Č
R Ú J
U L I
H K A Ž

Advertisements